Hợp Âm Nếu Chúng Mình Có Phép Lạ

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Nếu Chúng Mình Có Phép Lạ

Capo 3

Nếu chúng [C]mình có phép lạ mang hạt [Am]giống nảy mầm [Dm]nhanh

Chớp [F]mắt thành cây đầy quả, tha [Am]hồ hái chén ngon [G]lành

Nếu chúng [C]mình có phép lạ ngủ dậy [Am]thành người lớn [Dm]ngay

Đứa [F]thì lặn xuống biển, đứa [G]thì lái máy [C]bay [G]

Nếu [F]chúng mình có phép lạ, hái [G]triệu vì [C]sao xuống [F]cùng

Đúc thành ông [Dm]mặt trời mới [C]mãi mãi không còn mùa [G]đông [C]

Nếu [F]chúng mình có phép lạ, trái[G] bom [C]thành trái [F]ngon

Trong ruột không [Dm]còn thuốc nổ, chỉ [C]còn kẹo [G]với bi [C]tròn

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...