Hợp Âm Mười Chàng Tí Hon

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Mười Chàng Tí Hon

[D]Một giờ lại một là thành hai góp với hai là

[A]Ba tư hay năm hay sáu bảy tám chín hay là mười

[D]Sao đông đông đông ghê, mười chàng trai giống giống nhau như một

[A]Giống giống nhau như một [D]người.

[D]Thật là là kỳ mười chàng trai giống giống nhau như một

[A]Thôi như anh em chung cha mẹ sống với nhau một nhà

[D]Luôn luôn thương yêu nhau mười chàng trai bé tí hon nhưng sao lại

[A]Giống giống nhau như một [D]người.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...