Hợp Âm Mùa xuân trông thư em

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Mùa xuân trông thư em

1. Thư viết từ miền [Am] xa

Gửi về [G] em gái anh chưa quen [C] mặt [Em]

Năm nay đơn vị [Am] anh vui đón xuân

Bằng [F] những lời em gái viết trong [Em] thư.

2. Xuân núi rừng rộn [Am] vui

Mấy thằng [G] khoe có khăn thêu em [C] tặng [Em]

Những chiến binh đọc [Am] thư ghi chép nhanh

Hình [F] như những gian [Em] truân giờ tiêu [Am] tan. [G] [F] [Am]

ĐK

Thư [Am] em là ngàn câu [Dm] thơ

Là câu đối [F] đỏ, là [G] thịt mỡ dưa [C] hành

Khăn [Em] thêu là ngàn cánh [Am] mai

[G] ưu ái ngọc [Em] ngà cho lính trận ngoài [Am] biên.

3. Tôi có gì tạ [Am] ơn

Những người [G] em gái xa xôi đô [C] thị [Em]

Xin ghi vội vài [Am] câu thơ thất ngôn

[F]tất cả chân [Em] thành gửi về [Am] em.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...