Hợp Âm Mùa Thu Ngày Khai Trường

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Mùa Thu Ngày Khai Trường🎵♩ ♪ ♫ ♬

Hợp Âm Mùa Thu Ngày Khai Trường

Tone gốc G#
Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè,
dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá.
Mùa thu sang đẹp quá, xao xuyến ban tâm hồn, vui tiếng trống tựu trường
trong tiếng hát mùa thu.
Mùa thu ơi! Mùa thu! Mùa đi xây những ước
Tung bay màu khăn thắm rực rỡ trên vai em
Mùa thu ơi! Mùa thu! Mùa thơm trang sách mới
Tiếng hát ngày khai trường trong sáng như trời thu.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...