Hợp Âm Một Chút

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

1. Một [C#m]chút những viên đá [E]nhỏ hợp [A]thành ngọn núi [C#m]lớn

Một [G#m]chút những bước [A]chân đi xa về muôn [G#7]lối

Một [F#m]chút những phút ủi [C#m]an dịu [A]xóa ngàn nỗi [F#m]sầu

Chỉ một [B]chút khởi [E]đầu tương [G#7]lai sẽ đẹp [C#m]màu.

ĐK:

Một [C#]chút trong [A#m]đời chỉ một [F#]chút chút xíu [Fm]thôi

Nghìn [F#]chút chút bé [A#m]nhỏ mà làm [G#7]cho đời thêm [C#]mới [G#7]

Một [C#]chút trong [A#m]đời trở thành một [F#]chút thật tuyệt [Fm]vời

Chắt [G#7]chiu từng chút [C#]ấy cho đời [F#]này thêm sáng [C#]tươi.

2. Một [C#m]chút cánh tay kết [E]liền tạo [A]thành vòng nối [C#m]lớn

Một [G#m]chút ánh sáng [A]thôi cho lui dần đêm [G#7]tối

Một [F#m]chút những phút ước [C#m]mơ đời [A]thơ trẻ muôn [F#m]vàn

Chỉ một [B]chút ân [E]cần xa [G#7]xôi cũng thành [C#m]gần.

ĐK:

Một [C#]chút trong [A#m]đời chỉ một [F#]chút chút xíu [Fm]thôi

Nghìn [F#]chút chút bé [A#m]nhỏ mà làm [G#7]cho đời thêm [C#]mới [G#7]

Một [C#]chút trong [A#m]đời trở thành một [F#]chút thật tuyệt [Fm]vời

Chắt [G#7]chiu từng chút [C#]ấy cho đời [F#]này thêm sáng [C#]tươi.

3. Một [C#m]chút những cơn gió [E]nhẹ hội [A]về thành bão [C#m]lớn

Một [G#m]chút những phút [A]giây nên xoay vần năm [G#7]tháng

Một [F#m]chút những phút thứ [C#m]tha rộn [A]vui mà lắng [F#m]đọng

Chỉ một [B]chút hy [E]vọng tin [G#7]yêu sáng ngập [C#m]lòng.

ĐK:

Một [C#]chút trong [A#m]đời chỉ một [F#]chút chút xíu [Fm]thôi

Nghìn [F#]chút chút bé [A#m]nhỏ mà làm [G#7]cho đời thêm [C#]mới [G#7]

Một [C#]chút trong [A#m]đời trở thành một [F#]chút thật tuyệt [Fm]vời

Chắt [G#7]chiu từng chút [C#]ấy cho đời [F#]này thêm sáng [C#]tươi.

* Một [C#m]chút những viên đá [A]nhỏ

Một chút cánh tay kết [C#m]liền

Một [F#m]chút, chỉ một [A]chút, chút xíu [C#m]thôi.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...