Hợp Âm Mimosa

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Mimosa

Capo 3

1. Mi-mô-[Em] sa từ đâu em [C] tới

Mi-mô-[G] sa! Vì sao em [E7] tới đất [Am] này

Đà Lạt đồi núi chập [Em] chùng

Đà [G] Lạt trời mây [B7] nước mênh [Em] mông.

2. Mi-mô-[Em] sa từ đâu em [C] tới

Mi-mô-[G] sa! Vì sao em [C] tới đất [Am] này

Ngày ngày thầm sống quanh [Em] đồi

Cuộc [G] đời dầm mưa [B7] nắng sương [Em] rơi.

ĐK:

Anh đã biết [Am] rồi, em [D] ơi vì sao em [G] tới [Em]

Anh đã biết [Am] rồi em ơi

Vì em [B7] yêu cuộc sống trên [C] cao có thông [Em] reo rì rào

Vì em [B7] yêu dòng thác Cam [C] Ly

Như cuộc sống đang dâng [Em] trào.

Vì em [D] yêu nước Hồ Xuân [G] Hương

Yêu thành [E7] phố thông [Am] reo

Đã [B7] từng lưu [C] luyến [B7] trái tim [Em] tôi.

* Mi-mô-[Em] sa! Em ơi !

Mi-mô-[Em] sa! Em ơi !

[B7] Ôi Mi-mô-[Em] sa!

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...