Hợp Âm Milou Ngoan Nhé

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Milou Ngoan Nhé

[E]Lu lu ngoan ngoan đi nhé.

[B]Lu Lu theo ta ngoan nhé.

[E]Lu lu vui lên luôn nhé,

[B]cùng ta hát ca đón [E]mặt trời.

[E]Lou Lou Skip to my Lou,

[B]Lou Lou Skip to my Lou,

[E]Lou Lou Skip to my Lou,

[B]Skip to my Lou my [E]darling,

[E]Lu lu im im luôn nhé,

[B]Khuya rồi sao mi la lối.

[E]Lu lu ngoan ngoan đi nhé

[B]để ta ước mơ giấc [E]mộng hiền

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...