Hợp Âm Lồng Đèn Trung Thu

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Lồng Đèn Trung Thu

Capo 3

Trung [G]thu trăng sáng [Bm]trong, to thật [C]to, trên ngọn [G]tre

Thấy [G]chú cuội [Em]già, ngồi [C]chơi, bên gốc [D]đa.

Trung [G]thu, ai cũng [Bm]ra, chơi ngoài [C]sân, bên mẹ [G]cha

[G]ông với [Em]bà, ngồi [D]xem và uống [G]trà

Lồng đèn ngôi [G]sao, lồng đèn cá [Em]chép,

Lồng đèn xe [C]tăng, máy bay thật [D]to

Lồng đèn thiên [G]nga và bươm bướm [Em]này

Cùng cầm trên [C]tay chơi vui thật [D]vui

Lồng đèn lung [G]linh, lồng đèn lắp [Em]lánh

Dịu dàng trong [C]đêm với muôn vì [D]sao

Cùng chạy tung [G]tăng với xem múa [Em]lân

Cùng chuyền tay [C]nhau ăn chung hộp [D]bánh

Trung [G]thu…

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...