Hợp Âm Lời Vọng

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Điệp khúc:

Tầng [C]trời hãy đổ sương mai

Ngàn [G]mây mau [G7]mưa người công [C]chính

Tầng [C]trời hãy đổ sương mai

Ngàn [Dm]mây hãy [G7]mưa Đấng công [C]bình. [G7]

1. Ngàn [C]dân mong Chúa đến cứu [F]đời

mong phúc ân cao [Em]vời

xóa [G7]tan cơn sầu [C]vơi [A7]

trần [Dm]gian bao lo âu vô [Em]sầu

bóng tối đang nhuộm [G]màu

cầu [G7]Chúa đến Chúa [C]ơi! [G7]

Điệp khúc:

Tầng [C]trời hãy đổ sương mai

Ngàn [G]mây mau [G7]mưa người công [C]chính

Tầng [C]trời hãy đổ sương mai

Ngàn [Dm]mây hãy [G7]mưa Đấng công [C]bình. [G7]

2. Hồn [C]con trông mong chúa mỏi [F]mòn

Khao khát Chúa muôn [Em]vàn

Đấng [G7]ban muôn bình [C]an [A7]

Thành [Dm]tâm câu kinh con nguyện [Em]cầu

tiếng hát con vang [G]vọng

đợi [G7]trông Chúa Chuá [C]ơi! [G7]

Điệp khúc:

Tầng [C]trời hãy đổ sương mai

Ngàn [G]mây mau [G7]mưa người công [C]chính

Tầng [C]trời hãy đổ sương mai

Ngàn [Dm]mây hãy [G7]mưa Đấng công [C]bình. [G7]

3. Hồn [C]con trông mong chúa mỏi [F]mòn

Khao khát Chúa muôn [G7]vàn

Đấng ban muôn bình [C]an [A7]

Thành [Dm]tâm câu kinh con nguyện [Em]cầu

Tiếng hát con vang [G]vọng

Đợi [G7]trông Chúa Chuá [C]ơi! [G7]

Điệp khúc:

Tầng [C]trời hãy đổ sương mai

Ngàn [G]mây mau [G7]mưa người công [C]chính

Tầng [C]trời hãy đổ sương mai

Ngàn [Dm]mây hãy [G7]mưa Đấng công [C]bình.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...