Hợp Âm Làm Lại Từ Đầu

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Làm Lại Từ Đầu

1. Làm lại từ [Am] đầu đi em

Làm lại từ [F] đầu nhe em

Vùi chôn [Dm6] đi chuyện quá [Bdim]khứ ưu [E7] phiền

Làm lại từ [Am] đầu đi em

Làm lại từ [F] đầu nhe em

[Dm6] sao mình cũng [E7] đã yêu [Am] nhau.

ĐK:

Hãy [Dm] thứ tha cho [G] nhau

Ngày [C] mai trời sẽ [E7] sáng

Hãy [F] thứ tha cho [Bdim]nhau lỗi [E7] lầm

Hãy [Dm] thứ tha cho [G] nhau

Nhìn [C] về ngày sắp [E7] đến

Hãy [F] thứ tha cho [E7] nhau lỗi [Am] lầm.

2. Làm lại từ [Am] đầu đi em

Làm lại từ [F] đầu nhe em

Tình yêu [Dm6] nào chẳng đắng [Bdim]cay ngọt [E7] ngào

Làm lại từ [Am] đầu đi em

Làm lại từ [F] đầu nhe em

Hãy [Dm6] cho và hãy [E7] nhận

Để giữ lấy đời [Am] nhau.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...