Hợp Âm Kim Đồng

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Kim Đồng

Capo 1

Hờn căm bao [F] lũ tham tàn phát xít

Dấn bước ra [C] đi, Kim Đồng lên chiến [F] khu

Kim [F] Đồng quê hương Việt Bắc xa [C] mù

Kim [F] Đồng thay [C] cha rửa mối quốc [F] thù

Anh Kim Đồng [F] ơi! Anh Kim Đồng

Tuy anh xa [Am] rồi ! Tuy anh xa rồi

Gương anh sáng [Bb]ngời! Gương anh sáng [C] ngời

Đội ta cố [F] noi

Bao [Bb]phen giao thông trong [C] rừng

Gian [Am] lao nguy nan vô [Dm]cùng

Xung [Gm]phong theo gương anh [Bb]hùng

Đùng đùng [C] đùng! Đoàng đoàng đoàng. Anh vẫn [F] đi

Anh luôn [F] luôn tiến bước tiến

Đi theo [C] dò quân xâm lăng

Anh xông [F] pha chốn khắp chốn

Đi tuyên [C] truyền trong nhân [F] dân

Kim [F] Đồng tên anh muôn thuở không [C] mờ

Kim [F] Đồng tên [C] anh lừng lẫy chiến [F] khu

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...