Hợp Âm Khúc Ru

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Khúc Ru

Trưa [C]hè oi [G/D]ả gió thoi [Am7]đưa

[F]mẹ như [C]làn gió [Am]mát [G]

Rồi những [C]đêm gió [G/D]đông đưa [Am7]lạnh về

[F]mẹ như [G]sưởi lòng [C]con.

Hoa [C]đào chớm [G/D]nở đón xuân [Am7]sang

[F]mẹ xuân [C]về ấm [Am]áp [G]

Rồi lá [C]rơi khắp [G/D]nơi thu lại [Am7]về

Tóc [F]mẹ đã [G]bạc thời [C]gian. [C7]

Đk:

Suốt [F]đời vất [G]vả sớm [Am7]hôm dậy

Mong [F]điều tốt [C]lành cho [Bb]con [F] [G]

Nếu [F]mai lớn [G]khôn bước [Am7]trên đời [G]

Suốt [F]đời có [G]mẹ chở [C]che.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...