Hợp Âm Không phải tại chúng mình

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Không phải tại chúng mình

Tone gốc Fm: Capo 1

Không phải tại [Em] em cũng không phải tại anh

Tại trời xui [B7] khiến nên chúng mình yêu [Em] nhau

Tình nồng thắm biết [Am] bao lúc [D] ông Tơ bắc [G] cầu

Bà Nguyệt nối chữ [Em] yêu vui trọn buổi ban [Am] đầu

Rồi thời gian lướt [B7] mau, tình ta úa [Em] màu

Đàn dâng phím [B7] sầu đầy thương đau khi tình [Em] héo

Không phải tại [Em] em cũng không phải tại anh.

Tình [E] yêu, tình yêu như hoa nở đẹp [B] xinh khi xuân đến anh [E] ơi

Làm [A] thân hoa cho người ta [E] hái

Hè sang sắc thắm hoa dần [A] tàn

Thu đến nghẹn [B] ngào rồi heo mây kéo sang mùa [B7] đông

Làm hoa kia chết trong lạnh [Em] lùng.

Không phải tại [Em] em cũng không phải tại anh

Tại đời đen [B7] trắng nên chúng mình xa [Em] nhau

Mình từng nói đã [Am] lâu dẫu [D] đi chung chuyến [G] tàu

Mình về bến khác [Em] nhau không hẹn đến nơi [Am] nào

Thì ngày nay có [B7] sao mình không trách [Em] người

Mình không trách [B7] mình đời đổi thay như màu [Em] áo

Không phải tại [Em] em cũng không phải tại [Em] anh.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...