Hợp Âm Hòn Vọng Phu 2

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

tone gốc: A#m capo 1 chơi [Am]

[Em] Người vọng [F] phu trong [G] lúc gió [C] mưa

Bế [Em] con đã [F] hoài công để đứng [G] chờ

Người [Am] chồng đi đã bao [F] năm chưa thấy [Em] về

Đá [Am] mòn nhưng [G] hồn chưa mòn giấc [C] mơ hờ

[Am] Có đám cây trên [C] đồi gióng [Dm] trông trong mơ [Am] hồ

Ngày nào tròn [D] trăng lại [G] nhớ đến tích [C] xưa Là

[Am] Khi tướng quân qua [C] đồi

kéo [Bdim] quân quân theo [Am] cờ

Đoàn cỏ [Dm] cây hãy còn trẻ [G] thơ

cho [D] đến bây giờ đã [F] thành [Dm] đoàn cổ [Em] thụ [Am] già

Mà chờ người [Dm] đi mất từ ngàn [G] xưa

Nàng [D] đứng ôm [Em] con xem chàng

về hay [Am] chưa? [Bdim] Về [E7] hay [Am] chưa?

[Am] ai xuôi vạn [F] lý nhắn [D] đôi câu giúp [C] nàng

Lấy [G] cây hương thật [F] quý thắp [Em] lên thương tiếc [Am] chàng

[F] Hờ hơ [Em] hơ hơ hờ hơ [Am] hờ

[F] Hờ hơ [Em] hơ hơ hờ hơ [Am] hờ

[G] Thôi đứng đợi làm [C] chi thời [Em] gian có [F] hứa mấy [C] khi

sẽ [Em] đem đến trả đúng [Am] kỳ

Những [G] người mang [Em] mệnh biệt [Am] ly

[Em] Trời chuyển [F] mưa trong [G] tiết tháng [C] ba

Suốt [Em] năm nước [F] nguồn tuôn đổ xuống ” [G] “Bà

hình [Am] hài người bế con [F] thơ nươc chảy chan [Em] hòa

Thấm [Am] vào đến [G] tận tâm hồn đứa [C] con hờ

[Am] Nên núi non thương [C] tình kéo [Dm] nhau đi thăm [Am] nàng

nằm thành Trường [Dm] Sơn vạn [G] lý xuyên nước [C] Nam

[Am] Dâng lá hoa suối [C] nguồn với [Bdim] muôn chim vô [Am] vàn

Bầy cảnh [Dm] Nam Bắc đầy cỏ [G] hoa

như [D] cố khuyên [Em] nàng trở [D] về chớ [F] đừng [Em] để xuân [Am] tàn

nhiều đồi rủ [Dm] nhau kéo thành đảo [G] ra ra [D] tới khơi [Em] ngàn

Xem chàng về hay [Am] chưa [Bdim] về [E7] hay [Am] chưa?

Chín [Am]con long thật [F] lớn muốn [D] đem [G] tin tới [C] nàng

Núi [G] ngăn không được [F] xuống chúng [Em] kêu ca dưới [Am] ngàn

[F] Hờ hơ [Em] hơ hớ hơ ho [Am] hờ

[F] Hờ hơ [Em] hơ hớ hơ ho [Am] hờ

[G] Nàng cố đợi nghìn [C] năm một [Em] nghìn năm [F] khác sẽ [C] qua

đến [Em] khi núi lở sông [Am] mòn mới [G] mong tới [Em] Hòn Vọng [Am] Phu

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...