Hợp Âm Hỏi Chim Hỏi Cá

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Hỏi Chim Hỏi Cá

Capo 3

Ơ ơ [Am]kìa con chim mày ở trên cao

Tao [G]đứng dưới góc mày [C]bay đường nào

[Am]Mày bay [Dm]đường nào [G]

Còn con [Dm]cá mày ở dưới [Am]ao

Tao tắm nước [G]vào mày sống được [C]chăng

[Dm]Hỏi chim hỏi [Em]cá không thấy trả [Am]lời

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...