Hợp Âm Hát

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Hát🎵♩ ♪ ♫ ♬

Hợp Âm Hát

. Vì cuộc đời vẫn có lúc bụi mờ
Nên yêu thương sẽ xó a bao muộn phi ền
Đau thương sẽ qua đi
K hi cuộc đời ko dối trá hậ n thù
Nụ cười sẽ rạng rỡ trên môi mọi ng ười
Loài người luôn hạnh phúc
D ù khi tiếng hát hòa bình
Chìm trong cuộc sống vô thường
Tôi vẫn h át cho muôn loài
Tôi vẫn hát trong niềm yêu thương rực cháy
Đoạn B:
Và tôi sẽ H át Hát Hát với bao tình yêu thương khát khao
H át trong đam mê đậm say
hát mang đến cuộc sống ko vô nghĩa
H át Hát với bao tình yê u thương khát khao
Hát cho niềm tin ngày mai
Và há t mang đến cuộc s ống ko còn vô nghĩa

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...