Hợp Âm Hải Đảo Tự Thân

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Hải Đảo Tự Thân🎵♩ ♪ ♫ ♬

Hợp Âm Hải Đảo Tự Thân

Quay về nương tựa
Hải đảo tự thân
Chánh niệm là Bụt
Soi sáng xa gần
Hơi thở là Pháp
Bảo hộ thân tâm
Năm uẩn là Tăng
Phối hợp tinh cần
Thở vào thở ra
hoa tươi mát
núi vững vàng
Nước tĩnh lặng chiếu
Không gian thênh thang.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...