Hợp Âm Gửi Lời – Uyenkulele

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Tone gốc A#

Trong một đêm [C] tối mưa mưa rơi

Tôi vẫn đang chông chênh

E dè nghĩ [G7] mãi về đời mình

Mộng ước một cuộc tình chung múi [F] giờ

Anh có thấy rất [G7] thơ?

Nhưng mà xa [C] quá xa anh ơi

Dù vẫn đang vui chơi

Chưa cần nghĩ [G7] mãi về

tình hình nhà đất và nghĩa tình

Nhưng khác [F] giờ

Và chung Quả [C] đất

nhưng không chung chi cái khác hết [G7] trơn.

Anh cài tay [C] áo giúp tôi

Nhưng một lần thôi cái

cúc áo nhớ anh quá [G7] trời!

Tôi gửi lời giùm [F] mấy hôm mưa rơi,

Cái ô nhớ ấm áp của tay [G7] anh nữa rồi.

Cái ly xanh [C] lá tráng men

treo tòong teng trên ba-lô

hay nhắc anh nhất [G7] nhà.

À là trà [F] nóng đang ngon ghê ôi hít [G7] hà

Môi đâu , anh à, [C] ghé qua!

Bà đà bà [C] đí bá bá đá đá đa [G7] đum

Bà đà bà [C] đí bá bá đá đá đa [C] đum

Bà đà bà [F] đí bá bá đá đá đa [G7] đum

Môi đâu , anh à, [C] ghé qua!

Ừ là nhiêu [C] đó chung chung thôi

Vì nhớ anh hơi hơi

Cái ô, cái [G7] cúc, ly kêu tôi viết mấy câu

nên tôi đang gửi [F] lời.

Tôi là bồ [C] câu

đưa thư trên không

anh nhắn chi [G7] hông?

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...