Hợp Âm Góp lá mùa xuân

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Góp lá mùa xuân

Tone Quang Dũng la F#m

Capo 4 choi Dm

1. Người [Dm] phu quét lá bên [C] đường

[Bb] Quét cả nắng [Dm] vàng [A7] quét cả mùa [Dm] thu

Rừng [D]thu phơi [Gm] những cành [Dm] khô trăng [F]về sau [E][A7]

Ngày [D] thu xanh [Gm] yếu làn [Dm] da [F] em nằm ốm [E] chờ [A7]

Người [Dm] phu quét lá dưới [C] nguồn

[Bb] Quét cả gió [Dm] nồm [A7] quét cả mùa [Dm] đông

Đầu [D7] sân hoa [Gm] tím sầu [Dm] đông

Bèo [D7] mang hoa [Gm] tím về [Asus4] sông [A7]

Còn [E] em xanh [Ddim] mướt hồng [A7] nhan

Chiều [E] em ra [Ddim] bến cầu [A7] kinh

2. Người [Dm] phu quét lá bên [C] đường

[Bb] Quét cả nắng [Dm] hồng [A7] quét hạ buồn [Dm] tênh

Mầu [D7]da em [Gm] đã nâu [Dm] hồng

Chân [A7] nhộn phố [Bb] phường [E]em về biển [Asus4]xa [A7]

Bàn [D7] chân thoát [Gm] chốn ao [Dm]

Em [A] về đứng [G] chờ dưới [A7] ngọn tình ca

Mùa [Dm] xuân lót lá em [C] nằm

[Bb] lót đầy hố [Dm] hầm [A7] lót lời đạn [Dm] bom

Người phu thôi quét bên [C] đường

[Bb] quét chỗ em [Dm] nằm [A7] quét cả mùa [Dm] xuân

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...