Hợp Âm Giọt Sương

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Giọt Sương🎵♩ ♪ ♫ ♬

G ió héo hắt ánh mắ t thơ ngây đ ang chờ ngày nắng mai
Ôi quanh tôi thế giới thật buồn cho lòng càng tái t ê
Tôi đang nghe đâu c ơn gió xuy ên qua những đám lá cây
Ngồi tôi đếm những vì sa o và đón chờ nắng về.
Lòng tôi kh ông bao ước muốn mặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra đ i
Hạnh phú c dẫu thật mong m anh lòng bình yên tôi ko tiếc nuố i
Bao hận th ù chẳng còn trong t ôi và hờn g hen cũng sẽ cứ thế ra đi
Cùng tôi…sẽ tan và o hư vô…
ĐK:
Một ngày m ới nắng lên xa nh màu là hạnh ph úc cũng sẽ tan m au
Dù vẫn b iết tôi đành phải xa người, mộ t niềm vui mới đến
Cuộc đời b iết thế nhưng tô i vẫn cười vì khi án h nắng chiếu lên t ôi
Từng tia sáng soi nhẹ dấu chân trong tâm hồn tôi.
Tôi không quen những sớm ban mai, khi mặt trời nắng lên
Tôi không mong sẽ có được nhiều nên chẳng phải khổ đau
Khi sương rơi trên chiếc lá tôi tan trong ánh nắng mai
Dù biết thế vẫn vui bước đi dẫu ko trở vế
Lòng tôi không bao ước muốn mặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra đi
Hạnh phúc dẫu thật mong manh lòng bình yên tôi ko tiếc nuối
Bao hận thù chẳng còn trong tôi và hờn ghen cũng sẽ cứ thế ra đi
Cùng tôi…sẽ tan vào hư vô…
Một ngày mới nắng lên xanh màu là hạnh phúc cũng sẽ tan mau
Đừng tiếc nuối những gì đã qua rồi dù niềm vui mới đến
Cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cười, hạnh phúc dẫu chỉ có trong mơ
Vì đã sống trong đời trái tim của những giọt sương.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...