Hợp Âm Giận Mà Thương

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Giận Mà Thương

Ngâm thơ: Ơ … chứ muối ba năm muối đương có mặn

Mà gừng chín tháng gừng hãy còn ơ … cay

Đôi ta tình nặng nghĩa dày … dù có xa nhau đi chăng … nữa

Ba vạn sáu ngàn ngày mà ơ .. nỏ …. xa …

Em xa [Dm] anh nghe câu dân [C] ca

Giận mà [Bb] thương sao mà da [F] diết thế

Ôi câu [Gm] ca nặng tình nặng [C] nghĩa

Có lúc [Am] nào anh giận [C] em không?

Có lúc [Gm] nào em giận anh [Dm] không

Để thương [Bb] suốt cả ngày em [Dm] giận

Khi xa [C] nhau đến ngàn vạn [F] dặm

Giận chẳng [C] còn mà thương rộng [Dm] dài thêm

Em nhớ [C] ngày em nhớ [F] đêm

Giận mà [Am] thương cháy lòng em [Dm] đỏ

Thương mà [Bb] giận dễ gì đã [F]

Em chỉ [G] tìm thấy ở anh [A7] thôi

Một nắng hai [Dm] sương đội trời đạp [G] đất

Bao vất [C] vả bàn tay em lo [F] hết

Bao đổi [G] thay anh chưa thể [A7] hiểu

Ôi câu [Bb] ca rằng giận mà [Dm] thương, mà [A7] thương

Ta lại [C] đi khắp mọi [F] nẻo đường

Mang câu [Am] ca và tình yêu thắm [Gm] nồng

Khi trở [A7] gió mình vẫn [F] ấm

Bởi giận [A7] rồi cũng chỉ để thương [Dm] thêm

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...