Hợp Âm Gặp lại cố nhân

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Gặp lại cố nhân

1. Lâu lắm xa rồi mình lại gặp [Bm] nhau

Hai đứa không còn ngày vui hôm [Em] nao

Giờ em vui bước bên [Bm] ai

Còn [A] tôi lòng vẫn chưa [F#7] phai

Mối [C#m7b5] tình xưa nhiều chua [F#7] cay

2. Em có thương gì kỷ niệm đầu [Bm] tiên

Hai đứa xây mộng một ngày nên [Em] duyên

Đời [A]anh sương gió gian [D] nan

Đời [F#m] em lụa gấm cao [F#7] sang

Nên mối tình vô vọng lìa [Bm] tan

ĐK: Ngày xưa gặp [D] gỡ nhau chi

[Bm] Trăm năm hỏi có duyên gì hay [Em] không

Một người đẹp [G] bước bên [D] ai

Còn tôi đơn [A] lẻ nghe [F#7] lòng bâng [Bm] khuâng

3. Hai đứa quay mặt tựa chẳng hề [Bm] quen

Khơi đống tro tàn làm chi đau [Em] thêm

Bài [A]ca tôi viết cho [D] tim

Cầu [F#m] xin thượng đế vô [F#7] biên

Cho suốt đời con được tìm [Bm] quên

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...