Hợp Âm Em Về Giữa Mênh Mông Đất Trời

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Em Về Giữa Mênh Mông Đất Trời🎵♩ ♪ ♫ ♬

Như mưa ngày xưa, và ngày đông cũng đã xa dần
Nắng hắt sáng mênh mang qua ô cửa ấy
Như ta về đây, tìm kiếm những vết chân xưa xoá nhoà
Thấp thoáng thấy bóng dáng em bên hàng hiên.. ngày….đã.. xa…. mãi mãi
CH: Và mơ, như ngày xưa, em về giữa mênh mông đất [Amadd13]trời
Như giọt nắng tinh khôi giữa dòng đời đang lạnh quá
mơ, cơn mưa chiều nay.. em về giữa mái hiên lá [Amadd13]vàng
Em về ấp ôm ta giữa dòng đời đơn lạnh quá.
Như mưa ngày xưa, và ngày đông cũng đã xa dần
Nắng hắt sáng mênh mang qua ô cửa đấy
Như ta về đây, tìm kiếm những vết chân xưa xoá nhoà
Thấp thoáng thấy bóng dáng em bên hàng hiên.. ngày đã
xa mãi mãi
CH: Và mơ, như ngày xưa, em về [Amadd13]giữa mênh [Amadd13]mông đất trời
Như giọt n ắng tinh khôi giữa dòng đời đang lạnh quá
mơ, cơn mưa chiều nay.. em về giữa mái hiên lá [Amadd13]vàng
Em về ấp ôm ta giữa dòng đời đơn lạnh quá.
Và mơ, như ngày xưa, em về giữa mênh mông đất trời
Như giọt nắng tinh khôi giữa dòng đời đang lạnh quá
Và mơ, cơn mưa chiều nay.. em về giữa mái hiên lá vàng
Em về ấp ôm ta giữa dòng đời đơn lạnh quá. Từng ngày vội vã …. sao em chưa về

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...