Hợp Âm Em Thức Khuya Làm Gì

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

[C]Em thức khuya để [Am]làm gì? Mười [Dm]hai giờ đâu [G]sớm chi.

[Em]mai em có phải [A7]làm gì? Cùng [Dm]với ai hay chỉ [G]một mình?

Đã [C]trôi qua đến [Am]1 giờ. Vẫn [Dm]chần chờ đến [G]thẩn thờ.

[Em]sao không dám [A7]mở lời, dù [Dm]thấy em vẫn cứ [G]sáng ngời.

[C]Sợ dòng tin nhỏ [Am]bé kia không được [Dm]trả lời anh càng [G]thức khuya

Để ngồi [Em]một mình chẳng [A7]biết sao. [Dm]Thà là lặng yên thôi, [G]để đêm cứ [C]trôi.

[C]Em thức khuya để [Am]làm gì? Còn [Dm]anh thì ngồi ăn [G]bánh mì.

[Em]mai em có phải [A7]làm gì? Còn [Dm]anh thì sẽ ngủ [G]li bì.

Đã [C]trôi qua đến [Am]1 giờ. Vẫn [Dm]chần chờ đến [G]thẩn thờ.

[Em]sao không dám [A7]mở lời, dù [Dm]thấy em vẫn cứ [G]sáng ngời.

[C]Sợ dòng tin nhỏ [Am]bé kia không được [Dm]trả lời anh càng [G]thức khuya

Để ngồi [Em]một mình chẳng [A7]biết sao.

[Dm]Thà là lặng yên thôi, [G]để ngồi nhìn.

[C]Em thức khuya làm [Am]gì? Chỉ một [Dm]câu thôi chẳng dám [G]nói ra là

[Em]Em thức khuya làm [A7]gì? [Dm]Để anh ngồi thao thức [G]có nên hỏi

[C]Em thức khuya làm [Am]gì? Mười [Dm]hai giờ sao chẳng [G]ngủ đi này

[C]Em thức khuya làm [A7]gì? Để [Dm]mỗi đêm trôi dài [G]mãi…

[C]Em thức khuya để làm [Am]gì? Ngồi [Dm]xem phim hay đã [G]lim dim

[Em]mai em có phải [A7]làm gì? Đừng [Dm]nói là sẽ ngủ [G]li bì

Đã [C]trôi qua đến [Am]1 giờ. Vẫn [Dm]cứ chần chờ đến [G]thẩn thờ.

[Em]sao không dám [A7]mở lời, dù [Dm]thấy em vẫn cứ [G]sáng ngời.

[C]Sợ dòng tin nhỏ [Am]bé kia không được [Dm]trả lời anh càng [G]thức khuya

Để ngồi [Em]một mình chẳng [A7]biết sao.

[Dm]Thà là lặng yên thôi, [G]để ngồi nhìn.

[C]Em thức khuya làm [Am]gì? Chỉ một [Dm]câu thôi chẳng dám [G]nói ra là

[Em]Em thức khuya làm [A7]gì? [Dm]Để anh ngồi thao thức [G]có nên hỏi

[C]Em thức khuya làm [Am]gì? Mười [Dm]hai giờ sao chẳng [G]ngủ đi này

[C]Em thức khuya làm [A7]gì? Để [Dm]mỗi đêm trôi dài [G]mãi…

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...