Hợp Âm Em ơi

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]
Hợp Âm Em ơi

INTRO: [Cadd9] [G6] [F] [G]   Em ơi [Cadd9]mình đã yêu nhau[G6] được mấy tháng[F] […]
[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...