Hợp Âm Em không nghe thấy (聽不到)

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]
Hợp Âm Em không nghe thấy (聽不到)

Hợp Âm Em không nghe thấy (聽不到) capo 2 [G]Yè hēiyè [D/F#]jìmò de yèlǐ [Em]qì […]
[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...