Hợp Âm Em Gì Ơi

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]
Hợp Âm Em Gì Ơi

Tone gốc Gm: Capo 3   Đừng [Em]khóc như thế xin đừng khóc như thế […]
[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...