Hợp Âm Em Bé Giải Phóng Quân

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Em Bé Giải Phóng Quân

Trăng thu [C]chiếu sáng trên dòng sông

Rộn ràng [G]tiếng trống khua mừng công

Đêm qua [C]giải phóng quân vượt sông

Đồn giặc [G]cháy xác phơi đầy [C]đồng.

Bộ đội [Am]ơi cho bé em [Em]theo

Đừng cười [F]chê em bé tí [C]teo

Vác súng trên [Am]vai theo bước quân [Em]hành

Nhằm giặc [G]mỹ súng em pằng [C]pằng.

Ba em [C]đã đánh tan giặc tây

Giờ này [G]em cũng đi diệt mỹ

Xe tăng [C]với máy bay vào đây

Mặc kệ [G]chúng bé em sợ [C]gì.

Bộ đội [Am]ơi em nói anh [Em]nghe

Rằng ngày [F]đêm em vót chông [C]tre

Giúp mấy [Am]anh du kích giữ [Em]làng

Vậy mà [G]má bảo em là [C]xoàng.

Mai đây [C]bé lớn lên bằng anh

Đầu đội [G]chiếc nón nan màu xanh

Trên vai [C]vác súng theo đoàn quân

Tạm biệt [G]má, má ơi đừng [C]buồn.

Vì hằng [Am]đêm nghe má ru [Em]con

Rằng ngày [F]sau con giống ba [C]con

Giống ba [Am]con chiến đấu can [Em]trường

Là người chiến [G]sĩ giải phóng quân huy [C]hoàng.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...