Hợp Âm Đường Tàu Mùa Xuân

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Đường Tàu Mùa Xuân🎵♩ ♪ ♫ ♬

Năm xưa anh phá núi em mở đường
trên đỉnh Trường Sơn đồi núi chập trùng
Năm nay cũng những bàn tay
lấp hố bom xây cuộc sống
Tự hào nào bao cô gái, tự hào nào những chàng trai
Tuổi thanh niên sức như Phù Đổng ơ cháu con của Bác Hồ,
đi mở đường tàu Thống Nhất quê hương.
Bạn ơi đã bao ngày bao đêm gian nan.
Tay cuốc nhịp nhàng để tàu ta xuôi Nam ngược Bắc
Và người thương về với người thương.
Bạn ơi tất cả vì tương lai mai sau quê mẹ đẹp giàu.
Đường tàu ta thắm bao tình nghĩa.
Tàu Việt Nam ôm chặt đất anh hùng.
Năm xưa anh phá núi em mở đường
trên đỉnh Trường Sơn đồi núi chập trùng
Năm nay cũng những bàn tay
lấp hố bom xây cuộc sống
Tự hào nào bao cô gái, tự hào nào những chàng trai
Tuổi thanh niên sức như Phù Đổng ơ cháu con của Bác Hồ,
đi mở đường tàu Thống Nhất quê hương.
Bạn ơi đã bao ngày bao đêm gian nan.
Tay cuốc nhịp nhàng để tàu ta xuôi Nam ngược Bắc
Và người thương về với người thương.
Bạn ơi tất cả vì tương lai mai sau quê mẹ đẹp giàu.
Đường tàu ta thắm bao tình nghĩa.
Tàu Việt Nam ôm chặt đất anh hùng.
Việt Nam ơ đường tàu Việt Nam,
đường thống nhất mang sức trẻ mùa xuân…

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...