Hợp Âm Đừng Qua Lối Đó

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Đừng Qua Lối Đó🎵♩ ♪ ♫ ♬

Này cô em áo trắng
Chúng đang trông em về
Nếu em đi bên lề
Đừng than trách ai
Đừng đi qua lối đó
Có con ma đang chờ
Nó yêu em điên khờ
Chờ mình em thôi
Này nghe tôi nói nhé
Nếu khôn đi đường này
Tính tôi trông hiền vậy
Rồi em sẽ hay
Này nghe tôi nói nhé
Có tôi đi cùng về
Ý thơ sẽ tràn trề
Mình về em nhé
Này cô em áo trắng
Có nghe tôi không nào
Nếu em cho tôi xạo
Đừng than trách ai
Đừng đi qua lối đó
Có con ma đang chờ
Nó yêu em điên khờ
Chờ mình em thôi
Này nghe tôi nói nhé
Nếu khôn đi đường này
Có hoa thơm cỏ dại
Và lũ bướm bay
Này nghe tôi nói nhé
Có tôi đi cùng về
Tiếng yêu thôi vụng về
Mình về em nhé.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...