Hợp Âm Đợi – Đại Nhân

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Đợi – Đại Nhân🎵♩ ♪ ♫ ♬

Hợp Âm Đợi – Đại Nhân

Capo 1
Chỉ một mình anh lặng im ngắm nhìn
Người người sải bước từng đôi trên đường
Bởi vì anh vẫn đợi chờ bởi vì anh vẫn đợi chờ
Chờ cho em sẽ nhận ra anh là tình yêu của em
Em chẳng thể thấy,những nỗi nhớ của anh,
Chẳng thể biết bao ngày anh đã đợi
Đợi một hôm em sẽ trông thấy, mắt anh nhìn về em
…Em yêu anh hay không anh vẫn sẽ đợi em
…Em yêu anh hay không anh chỉ muốn bên em
Cùng em ngắm những áng mây trời.
Cùng em hát giữa những tán cây,và anh chỉ đợi em mà thôi
Chỉ một mình anh lặng im ngắm nhìn
Người người sải bước từng đôi trên đường
Bởi vì anh vẫn đợi chờ bởi vì anh vẫn đợi chờ
Chờ cho em sẽ nhận ra anh là tình yêu của em

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...