Hợp Âm Điền Vào Ô Trống (250)

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Điền Vào Ô Trống (250)🎵♩ ♪ ♫ ♬

Hợp Âm Điền Vào Ô Trống (250)

Tone
By : CUONG
Mình làm từ xương và da, cafe, thuốc lá và 250 lít đồ có cồn,
còn bao ô trống cho ta điền vào.

Mình là vệ tinh mùa đông, đội quân mùa thu và 250 nốt nhạc đánh sai,
còn bao ô trống cho ta điền vào.

Mình còn mùi thơm, mồ hôi, cuộc vui, cuộc yêu và 250 năm để tắm mưa,
còn bao ô trống cho ta điền vào.

Mình ngồi lại đây thật lâu để khóc, để quên đi 250 khuôn mặt giống nhau,
còn bao ô trống cho ta điền vào.

Mình làm từ xương và da, cafe, thuốc lá và 250 lít đồ có cồn,
còn bao ô trống cho ta điền vào.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...