Hợp Âm Đêm say

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Đêm say

Tone Vũ Khanh là Cm. Capo 3 chơi Am

1 [Am] Đêm xuống đây thêm một [E7] lần nữa

Người đã xa tình cũng [Am] qua rồi

Còn đớn đau cũng vậy [E7] mà thôi

Em theo người đi tìm nguồn [C] vui

2.[Am] Đêm ngất ngư trong men rượu [E7] chếnh choáng

Đời vỡ tan một phiến [Am] môi mời

Tình đã bay theo lời [E7] lả lơi

Ôi con người buôn nhục mà [Am] thôi

ĐK: Lửa trần gian nhơ [G] nhuốc

Hãy cháy cho ta đi [Am] tìm em

Soi [F] dấu chân son em lạc [Am] vũng bùn

Tình yêu đem ánh sáng [E7] ra đi

3.[Am] Đêm có đen như muôn [E7] lời hứa

Ngày sẽ đem cuộc sống [Am] quay về

Tình có đau như ngàn [E7] lời kinh

Nhưng mai rồi anh còn tìm [Am] yêu

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...