Hợp Âm Đêm Nguyện Cầu

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

tone gốc: [Em]

Hãy lắng tiếng nói vang trong

[B7] tâm hồn mình [Em] người ơi [C]

Con tim [Em] chân chính không

bao [G] giờ biết đến [Am] nói dối

Tôi đi [B7] chinh chiến bao [Em] năm trường [G] miệt mài

[Em] Và hồn tôi mang [Am]vết thương

vết [D] thương trần [B7] ai

Có những lúc tiếng chuông

đêm [B7] đêm vọng về.[Em] rừng sâu [C]

Rưng rưng [Em] tôi chấp tay

nghe [G] hồn khóc đến [Am] rướm máu

Bâng khuâng [B7] nghe súng vang [Em] trong sa mù

Buồn [G] gục đầu nghẹn [Em]ngào

nghe non [B7] nước tôi trăm ngàn [Em] ưu sầu

Thượng Đế hỡi [C]có thấu cho Việt [G]Nam này

Nhiều [Em]sóng gió trôi [G]dạt lâu dài.

Từng [D]chiến đấu tiêu [C] diệt quân thù bạo [B7]tàn.

Thượng [C]Đế hỡi hãy lắng nghe [G] người dân hiền[B7].

[Em] đất nước đang còn [C] ưu phiền.

[D] Còn tiếng khóc đi [Bm] vào đêm trường [Em]triền miên.

Có những lúc tiếng chuông

đêm [B7] đêm vọng về rừng [Em]sâu

Rưng rưng tôi chấp tay[G] Nghe

hồn khóc đến [Am] rướm máu

Quê hương [B7] non nước

tôi [Em] ai gây hận thù [G] tội tình

[Em] Nhà Việt Nam [B7] yêu dấu ơi

bao [Em] giờ?[A] thanh [Em] bình

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...