Hợp Âm Dậy Sớm

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Dậy Sớm

Có con chim nó [E]hót trên cành cao thiệt [C#m]cao

[F#m]kêu em dậy [G#m]sớm [F#m]mau cùng tập thể [C#m]dục.

[E]A cùng dậy [C#m]sớm, [F#m]A tập thể [C#m]dục!

[E]A cùng dậy [C#m]sớm, [F#m]A tập thể [C#m]dục!

[E]1 2 3 4

[C#m]2 2 3 4

[F#m]3 2 3 4

[C#m]4 2 3 4.

[E]5 2 3 4

[C#m]6 2 3 4

[F#m]7 2 3 4

[C#m]8 2 3 4.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...