Hợp Âm Đắp mộ cuộc tình 2

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Đắp mộ cuộc tình 2

Tone Đạt Võ là Ebm. Capo 1 chơi Dm

1. Ai oán một cung [Dm] đàn lỡ làng độc bước lang [Am] thang, trách [Gm] người đi vội [Dm] vàng

Nhìn làn khói [Bb] thuốc trắng [C] bay tiếc chuỗi ngày [F] dài

Dở [Gm] dang khóc sầu từng [Bb] ngày chắc [Dm] người [Gm] giờ vui nơi [Am7] ấy.

2. Giữa bước cùng lối [Dm] về em thề trọn kiếp chung [Am] đôi nay [Gm] sao vội quên [Dm] rồi

Vì nghèo em [Bb] bước bước [C] lên gấm lụa giàu [F] sang

Bỏ [Gm] quên mối tình bẽ [Bb] bàng khẽ [Am] cười chúc phúc cho [Dm] nàng [G] [Bb] [C]

ĐK: Bao nhiêu [F] năm từ thuở học [Bb] sinh vẫn đưa đón [Am] người

[Gm] Vẫn nghe em [Dm] cười đau [Am] lòng người [Dm] ơi giờ sao chới [Am] với

Tan cơn [F] mơ lòng còn ngẩn [G] ngơ cớ sao hững [Am] hờ

[Gm] Lỡ duyên mong [Dm] chờ không [Am] hiểu thật hay [Dm]

Mừng em hạnh [Am] phúc, chúc [Gm] em luôn [Dm] cười.

3. Như kẻ buồn điên [Dm] cuồng đêm ngày, nơi góc trường [Am] xưa, tôi [Gm] đang đợi ai [Dm] về

Hạt mưa rơi [Bb] xuống ướt [C] vai khóc khổ một [F] thời

Khóc [Gm] cho, ái tình cuộc tình cuộc [Bb] đời nhớ [Am] người nhớ đến một [Dm] đời. [G] [Bb] [C] [Dm]

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...