Hợp Âm Đành Thôi Người Ơi

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Đành Thôi Người Ơi🎵♩ ♪ ♫ ♬

Hợp Âm Đành Thôi Người Ơi

Giọng C#. Bản dịch giọng C. Kẹp Capo ngăn 1
Ngày hôm qu a đôi ta bên nhau nồng say.
Mà giờ đâ y chia ly 2 phương trời xa.
Biết nó i chi đây nước mắ t rơi trên đường v ề.
Tình đôi ta mong manh như bao giọt sương.
Giọt sương rơ i long lanh trên hoa phượng vĩ.
Lời nghẹn ngào chia ly, 1 ngư ời ra đi cho c ung đàn lên tiếng.
A nh yêu em với con tim chân thành,
Mong đôi ta mãi khô ng chia lìa
N hưng hôm nay phải xa em rồi,
Tình yêu đầ u tiên nhân gian s ao đành chia lối.
ĐK:
Đành th ôi người ơi xa nha u từ đây
A nh ra đi tình anh chôn d ấu.
Rồi mai này em sẽ hiể u cho tim của anh.
Nàng như vì sao lung lin h trời cao
A nh đưa tay làm sao v ơi hết.
Dù ta rời xa anh vẫn .

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...