Hợp Âm Dâng Niềm Cảm Mến

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Dâng Niềm Cảm Mến

Tone gốc Bm: Capo 2

Như dòng [Am]nến trôi trên bàn [F]thờ

Tâm hồn [Dm]con lâng [Am]lâng niền cảm [F]mến vô [E7]bờ [Am]

Xin tiến [Dm]dâng đời con [G]tin ươm bao ước [C]vọng

Hằng [F]muốn sắc son một [E7]đời mến [Am]yêu.

ĐK:

Kính tiến [Am]Chúa, tình [G]yêu bao nhiêu [F]

[Em]gì xin [Dm]hãy thánh hóa lòng [G]con

Tình yêu [E7]mới bước tới ngày [Am]mai.

Bao ngày [Am]tháng trôi theo dòng [F]đời

Tâm hồn [Dm]con lênh [Am]đênh tìm hạnh [F]phúc mong [E7]chờ [Am]

Xin Chúa [Dm]thương, khi con [G]đây trông mong đến [C]Ngài

[F]núi đá che chở [E7]người, tháng [Am]năm.

Như giọt [Am]nước tan trong rượu [F]lạnh

Tâm hồn [Dm]con hân [Am]hoan hòa nhịp [F]với muôn [E7]người [Am]

Xin Chúa [Dm]thương cho muôn [G]nơi an vui thái [C]bình

Tình [F]Chúa thấm trong cuộc [E7]đời ước [Am]mơ.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...