Hợp Âm Đa Tạ

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Tôi xin đa [Em] tạ ngày [Am] nao súng phải thẹn [Em] thùng

Ngày [C] nao súng [D] phải lạnh [G]lùng

Nắng hạ [Em] vàng rưng rưng mây [B7] trắng

Ôi mây [A] xõa tóc nghiêng [Em] nghiêng

Xin đa [C] tạ, người [Am] em bé bỏng mặn [Em] mà

Người [D] em bé nhỏ thật [G]thà

Nắng hạ [C] vàng rơi phủ bờ [D] vai

Lời ai [B7] ru gió hiu hiu [Em] buồn

[G]Tôi xin đa tạ lời [B7] ca tiếng ru ru [Em] mềm

Lời [Am] ca tiếng ru êm [D] đềm

Ôi lời [B7] ca đã ru chinh [Em] chiến

Ôi chim [A] trắng trắng tung [Em] bay

Xin đa [C] tạ dòng [Am] máu thắm đỏ ruộng [Em] cày

Dòng [D] máu đã chảy miệt [G]mài

Xin lời [C] ru xua hãi hùng [D] đi

Lời ai [B7] ru gió hiu hiu [Em] buồn

Tôi xin đa [Em] tạ dòng [Am] máu thắm đỏ ruộng [Em] cày

Dòng [C] máu đã [D] chảy miệt [G]mài

Trên đồng [C] sâu hay trên nương [B7] lúa

Xanh xanh [A] thẵm mắt em [Em] thơ

Xin đa [C] tạ mẹ [Am] quê nắng đã mù [Em] lòa

Mẹ [D] quê nức nở lệ [G]nhòa

Nắng hạ [C] vàng rơi phủ bờ [D] vai

Lời ai [B7] ru gió hiu hiu [Em] buồn

[G]Tôi xin đa tạ lời [B7] ca nở hoa ân [Em] tình

Lời [Am] ru giữ quê hương [D] mình

Nắng hạ [B7] vàng rưng rưng mây [Em] trắng

Ôi mây [A] xõa tóc nghiêng [Em] nghiêng

Xin đa [C] tạ ngày [Am] nao súng phải thẹn [Em] thùng

Ngày [D] nao súng phải lạnh [G]lùng

Xin lời [C] ru xua hãi hùng [D] đi

Lời ai [B7] ru gió hiu hiu [Em] buồn.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...