Hợp Âm Cùng Nhau Đi Hồng Binh

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Cùng Nhau Đi Hồng Binh

Cùng [G]nhau đi hồng binh

Đồng tâm ta đều bước

Đừng [D]cho quân thù [C]thoát

Ta quyết chí hy [D]sinh

Nào [G]anh em nghèo đâu

Liều thân cho đời sống

Mong thế giới đại [D]đồng

Tiến lên quân [G]hồng.

Đời [C]ta không cần lo

Nhà [Am]ta không cần tiếc

Làm [G]sao cho toàn [F]thắng

Ta [Em]mới sống yên [D]vui

Nào [C]anh em nghèo đâu

Liều [Am]thân cho đời sống

Mong [G]thế giới đại [F]đồng

Tiến [G]lên quân [C]hồng.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...