Hợp Âm Cùng Ca Vang Ha-lê-lu-gia (Shout for Joy Hallelujah)

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Cùng Ca Vang Ha-lê-lu-gia (Shout for Joy Hallelujah)🎵♩ ♪ ♫ ♬

Hợp Âm Cùng Ca Vang Ha-lê-lu-gia (Shout for Joy Hallelujah)

Verse:
Với tất cả vinh quang
chúng con xin dâng lên hỡi Ngài.
Duy danh Cha con chúc tụng Vua hiển vinh
Lớn tiếng hát múa [G/B]ca vui mừng.
Mong được tôn cao danh Ngài.
Ha- lê-lu- gia!
Chorus:
Cùng ca vang Ha-lê-lu-gia! (Hey!)
Hãy ca vang Ha-lê-lu-gia!
Ha- lê-lu- gia!
Cùng ca vang Ha-lê-lu-gia! (Hey!)
Hãy ca vang Ha-lê-lu-gia!
Ha- lê-lu- gia!

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...