Hợp Âm Con Ếch

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Con Ếch

Con [A]ếch nó ở dưới ao, nó nhảy thật [Bm]cao nó kêu làm [F#m]sao

Con [F#m]gà nó bơi góc cà, nó chạy vô [D]nhà nó tìm hạt [F#m]thóc

Con [F#m]trâu nó cày ruộng sâu nó thích ăn [Bm]cỏ, nó kêu nho [E]nhỏ

Con [F#m]chó nó nằm trong xó, nó chạy ra [D]ngõ nó sủa inh [F#m]tai

Con [A]ếch ộp ộp, con [F#m]gà cục tác, con [E]trâu nghé ọ, con [A]chó gâu gâu

Ếch [A]ộp gà [F#m]tác trâu [E]ọ chó [F#m]gâu

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...