Hợp Âm Con Chó Của Em

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Con Chó Của Em

Tone [C]

Gâu gâu [C]gâu con [F]chó nhà [Em]em rất ưa dậy [C]sớm [C7]

Gâu gâu [Dm]gâu con chó nhà [G]em suốt ngày nó siêng [C]năng [C7]

Có khách [F]đến nó sủa gâu gâu

Lúc đói [Am]bụng nó cũng sủa gâu [C]gâu

Giữ nhà [Dm]ngoan nắm [G7]nhé

Mới sáng [F]sớm nó cũng sủa gâu gâu

Lúc tối [Am]trời nó cũng sủa gâu [C]gâu

Em đi học [G]về nó vẫy đuôi vui [C]mừng

Gâu [F]gâu [C]

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...