Hợp Âm Có Khi

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]
Hợp Âm Có Khi

Tone gốc G#: Capo 1 [G]Đêm nay cô đơn theo anh đến mỗi [Em]giây [C]Vì […]
[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...