Hợp Âm Chuyện Tình Trôi mau

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Chuyện Tình Trôi mau

giá [C]như em biết yêu anh [F]từ đầu

giá [G]như ai hứa yêu ai [C]đậm sâu

giá [C]như hôm ấy em không [F]đợi lâu

giá [G]như anh nói em [C]một câu

biết [C]đâu em đã yêu anh [F]đậm sâu

biết [G]đâu anh hứa yêu em [C]dài lâu

biết [C]đâu hai đứa chung đôi [F]cùng nhau

biết [G]đâu ngày mai em sẽ không [C]còn sầu

[F]chà…đi đá [C]đà

[F]chà…đi đá [G]đa đà [C]đa đì đa

[F]chà đi đá đa đi [G]đà [C]ĐAAA

[F]tà đà ta đá ta ta [G]ta

giá [C]như em biết yêu anh [F]từ đầu

giá [G]như ai hứa yêu ai [C]đậm sâu

giá [C]như hôm ấy em không [F]đợi lâu

giá [G]như anh nói em [C]một câu

biết [C]đâu em đã yêu anh [F]đậm sâu

biết [G]đâu anh hứa yêu em [C]dài lâu

biết [C]đâu hai đứa chung đôi [F]cùng nhau

biết [G]đâu ngày mai em sẽ không [C]còn sầu

ngày [F]trôi quá [C]vội [F]thôi

em chẳng [G]mong chúng [C]mình thành đôi

[F]người lỡ bước đi qua [C]đời tôi

[G7]hẹn ngày mai nhé không [G]gặp nhau

chuyện tình trôi [C]mau

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...