Hợp Âm Chuyện lớp tôi

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Chuyện lớp tôi

Lớp [G]tôi có một cô [Em]nàng học không lo [C]học khoái làm nhà [Bm]thơ

Giờ [D]toán ngồi ngẩn ngồi [Em]ngơ lơ ngơ con [A]mắt liếc dọc liếc [Em]ngang

Thầy [Am]kêu đúng dây lơ [D]mơ bài làm sao [Bm]cứ làm hoài chẳng [Em]ra

Ý [A]a ý a ý a ý [C]à.

Ý [A]a ý a ý a ý [Em]a.

Lớp [G]tôi có một anh [Em]chàng học không lo [C]học tối ngày mô [Bm]đen

Vào [D]lớp ngồi ngáp thật [Em]sung lim dim hai [A]mắt mơ tìm thấy [Em]tiên

Lại [Am]thêm cái tật hay [D]nhai nhiều lần cô [Bm]nhắc mặt chàng tỉnh [Em]

Ý [A]a ý a ý a ý [C]à.

Ý [A]a ý a ý a ý [Em]a.

Nhắc [D]hoài mà cứ trơ [C]trơ

[D]người tưởng sống trong [Em]

Rap

Anh chàng modem nhung gấm đầy đầu

Xịt keo cứng ngắt, quần áo nhốt gà

Anh chàng lanh tranh, suốt ngày xưng anh

Tưởng mình người lớn đồ con nít ranh

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...