'Hợp Âm Chuẩn Liệu Có "Chuẩn" / Mất Cảm Hứng Chơi / Tật Ở Tay?’ … Sáng Hỏi Tối Đáp – Guitar Q&A #3

Print Friendly, PDF & EmailHợp âm “chuẩn” có phải là “chuẩn” / mất khả năng biểu diễn / khuyết tật tay không? … Morning Q & A-Guitar Q&A # 3 ▶ 18 days fingers style guitar meeting ▶ FACEBOOK friends ◀ ▶ Để được tư vấn kinh doanh (hợp tác, thông báo bản quyền …), vui lòng liên hệ ◀ Email: nguyentuan.business@gmail.com .
[a*1]
[a*2]

You may also like...