Hợp Âm Chúa Đã Sinh Ra

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

[G]Chúa đã giáng trần Hallelujah

Đến mặc xác phàm Hallelujah

[C]Chúa đã [Bm]sinh ra [Am]Hallelu[G]jah

[C]Chúa đã [Bm]sinh ra [D]Hallelu[G]jah

[G]Từ ngàn [Am]xưa Thiên [Bm]Chúa đã [C]hứa rằng

[G]Một ngày [Am]kia xuống [D]thăm nhân [G]trần

[G]Thì ngày [Am]nay Thiên [Bm]Chúa đã [C]giữ lời

[Am]Lời Người ngày [A]xưa đã [D]hứa

[G]Chúa đã giáng trần Hallelujah

Đến mặc xác phàm Hallelujah

[C]Chúa đã [Bm]sinh ra [Am]Hallelu[G]jah

[C]Chúa đã [Bm]sinh ra [D]Hallelu[G]jah

[G]Từ trời [Am]cao Con [Bm]Chúa đã [C]giáng trần

[G]Một Hài [Am]Nhi đã [D]sinh ra [G]đời

[G]Vì tình [Am]thương Thiên [Bm]Chúa đã [C]thi hành

[Am]Ngài là nguồn [A]ơn cứu [D]thoát.

[G]Chúa đã giáng trần Hallelujah

Đến mặc xác phàm Hallelujah

[C]Chúa đã [Bm]sinh ra [Am]Hallelu[G]jah

[C]Chúa đã [Bm]sinh ra [D]Hallelu[G]jah

[G]Từ ngàn [Am]xưa Thiên [Bm]Chúa đã [C]khấn rằng

[G]Lời phàm [Am]nhân để [D]loan Tin [G]Mừng

[G]Thì ngày [Am]nay Thiên [Bm]Chúa tỏ [C]ý Người

[Am]Nhờ lời Người [A]Con chí [D]ái.

[G]Chúa đã giáng trần Hallelujah

Đến mặc xác phàm Hallelujah

[C]Chúa đã [Bm]sinh ra [Am]Hallelu[G]jah

[C]Chúa đã [Bm]sinh ra [D]Hallelu[G]jah

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...