Hợp Âm Chú Robot Dễ Thương

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Chú Robot Dễ Thương

Không ăn không [F]uống, chẳng nói chẳng [C]cười

Đến cỗ máy [Gm]to, đèn xanh đèn [Bb]tỏ

Đôi tay chú nhịp [C]nhàng theo tiếng máy reo [C]vang

Đôi chân chú vôi [C]vàng xôn xao những chuyến [F]hàng

Chú ro[F]bot ơi chú ro[Gm]bot, trên công [Bb]trường hay trong nhà [F]may

Chú không [F]sợ nắng [Gm]mưa, chú lao [Bb]động say [F]sưa

Không ăn không [F]uống, chẳng nói chẳng [C]cười

Đến cỗ máy [Gm]to, đèn xanh đèn [Bb]tỏ

Đôi tay chú nhịp [C]nhàng theo tiếng máy reo [C]vang

Đôi chân chú vôi [C]vàng xôn xao những chuyến [F]hàng

Cái ăng [F]ten khoái chí đung [Gm]đưa, chú mỉm [Bb]cười sao chú vui [F]thế

Robot [F]thiệt dễ [Gm]thương, chung tay xây [Bb]dựng quê [F]hương

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...