Hợp Âm Chú Chim Alouette

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Chú Chim Alouette🎵♩ ♪ ♫ ♬

Hợp Âm Chú Chim Alouette

Alouette dễ thương hãy đến với ta nào
Alouette đến đây cùng ta hát ca
Alouette dễ thương hãy đến với ta nào
Alouette đến đây cùng ta hát ca
Nào mình cùng cười vui nghe chim
Chim líu lo đón ánh mặt trời
Dang đôi tay dang đôi tay
Chim chim ơi chim chim ơi Ô Ô Ô Ô
Alouette dễ thương hãy đến với ta nào
Alouette đến đây cùng ta hát ca
Nào mình cùng cười vui nghe chim
Ta nắm tay đón ánh mặt trời
Dang đôi chân dang đôi chân
Nghiêng hai tay nghiêng hai tay
Alouette Alouette Ô Ô Ô Ô

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...